Module 6.26: LadiPage Spin Lucky

Mẹo học nhanh:

  • Tăng tốc độ Video
  • Vừa học vừa thực hành

Link đăng ký gói LadiPage Giảm 10% + Tặng 6 Tháng Miễn Phí: https://ladipage.vn (Sau khi đăng ký vui lòng nhắn tin cho Kissy http://ldp.to/UpLDP để được nâng cấp).

Group hỗ trợ khóa học: http://ldp.to/support

Group hỗ trợ nhập hàng Trung Quốc uy tín: http://ldp.to/order


Các code tùy chỉnh cho phần vòng quay may mắn

Một số đoạn code nâng cao sau bạn có thể thêm vào phần Mã tùy chỉnh nâng cao trong thiết lập Vòng quay may mắn.

  • Code hiển thị 1 phần tử, 1 popup hay 1 section sau khi kết thúc vòng quay:
ladi('HEADLINE50').show();
  • Code ẩn vòng quay ngay sau khi kết thúc lượt quay:
ladi('SPINLUCKY41').hide();
  • Code kéo đến một section nào đó khi kết thúc lượt quay:
ladi('SECTION52').scroll();


Complete and Continue