Module 3.4: Kết nối với tên miền mới (chưa sử dụng ở bất cứ nền tảng nào)

Mẹo học nhanh:

 • Tăng tốc độ Video
 • Vừa học vừa thực hành

Link đăng ký gói LadiPage Giảm 10% + Tặng 6 Tháng Miễn Phí: https://ladipage.vn (Sau khi đăng ký vui lòng nhắn tin cho Kissy http://ldp.to/UpLDP để được nâng cấp).

Group hỗ trợ khóa học: http://ldp.to/support

Group hỗ trợ nhập hàng Trung Quốc uy tín: http://ldp.to/order


1. Trỏ tên miền chính (thêm mới 2 bản ghi sau):

 • Host record: www
 • Type (Loại): CNAME
 • Value (Giá trị): dns.ladipage.com


 • Host record: @
 • Type (Loại): A
 • Value (Giá trị): 13.229.38.226

2. Trỏ tên miền phụ (thêm mới bản ghi sau)

Giả sử tên miền chính của bạn là HaiMMO.vn, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là support.HaiMMO.vn

 • Host record: support
 • Type (Loại): CNAME
 • Value (Giá trị): dns.ladipage.com

Complete and Continue  
Discussion

0 comments